Các shop trong Tiệm Bài

Các shop trong Tiệm Bài

Gói Bài Nhân Vật

- Gói bài nhân vật chỉ mở khi các đấu thủ sở hữu nhân vật đó.

- Đấu thủ có thể sở hữu những lá bài mà nhân vật hay sử dụng thông qua Gói Bài Nhân Vật.

Gói Bài Tổng Hợp


- Gói bài bao gồm nhiều lá bài khác nhau để hỗ trợ cho bộ bài của các đấu thủ.Nhân Vật Mở Rộng- Gói bài nâng cao hơn của nhân vật giúp các đấu thủ sỡ hữu những lá bài hiếm và chất lượng hơn.

Di Tích Viễn Cổ

- Nơi tụ họp những lá bài hiếm và mạnh cho các đấu thủ nào muốn sở hữu.


Di Tích Chư Thần

- Nơi các đấu thủ có thể sở hữu những lá bài thần với sức mạnh vô song và các lá bài mạnh.

- Thông qua các hoạt động trong game nhận được các vật phẩm để đổi.

Di Tích Chư Thần

- Các đấu thủ có thể bổ sung cho bộ bài của mình những lá bài chất lượng hơn thông qua tiệm này.

Gói Bài Gold

- Đấu thủ có thể sở hữu những lá bài hiếm ở tiệm này. Chỉ cần đủ lượng Gold là đấu thủ đã có thể sở hữu.