Di Tích Chư Thần

Di Tích Chư Thần

Đối tượng tham gia: Tất cả đấu thủ của Vua Trò Chơi

- Thông qua các hoạt động để nhận được các nguyên liệu đổi thưởng như Kí Hiệu Obelisk, Kho báu Osiris The Sky Dragon, Cổ Ngọc Vàng, Cổ Ngọc Bạc.

- Đổi lá bài chọn sẽ tiêu hao nguyên liệu tương ứng để nhận lá bài.

- Mỗi lá bài tối đa chỉ được đổi 1 lần.