Di Tích Viễn Cổ

Di Tích Viễn Cổ

Đối tượng tham gia: Tất cả đấu thủ của Vua Trò Chơi đạt vip 1 trở lên.

Cách thức tham gia:

- Dùng 3000 Gold để mua 1 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 3 mảnh: một trong các Mảnh Thẻ Bài hoặc Mảnh Di Tích.

- Dùng 3000 Gem để mua 10 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 50 mảnh: một trong các Mảnh Thẻ Bài hoặc Mảnh Di Tích và 30 EXP Lớn.

Mỗi một lá bài cần 1500 mảnh ghéo để Hợp Thành, Mảnh Di Tích có thể sử dụng để thay thế các mảnh ghép bài bất kỳ. Một Mảnh Di Tích tương ứng một Mảnh Thẻ Bài Di Tích Viễn Cổ.

Khi có Di Tích Viễn Cổ mới ra mắt, Di Tích Viễn Cổ cũ sẽ được thay đổi:

- Các lá bài trong Di Tích Viễn Cổ cũ sẽ được thay đổi từ Hợp Thành sang Chuyển Hóa.

- Các Mảnh Thẻ Bài còn dư chưa đổi có thể dùng Chuyển Hóa thành Mảnh Viễn Cổ.

- Dùng Mảnh Viễn Cổ đủ số lượng đổi được để đổi lấy lá bài.

Phần  Quà May Mắn:

- Mua 1 gói 3000 Gold sẽ được tích 1 điểm vào phần quà. Quay 3000 Gem sẽ được tích 10 điểm vào phần quà.

- Mỗi kỳ là 2500 điểm đủ sẽ mở thưởng. Người chơi đã tham gia có cơ hội nhận được Mảnh Di Tích x500 ( Mỗi kỳ chỉ có 1 phần thưởng).

- Thời gian mở thưởng: 22:00 mỗi ngày sẽ có danh sách mở thưởng. Nếu một ngày có nhiều sẽ hiển thị danh sách trúng thưởng các kỳ.