Gói Bài Gold

Gói Bài Gold

Đối tượng tham gia: Tất cả đấu thủ của Vua Trò Chơi.- Đấu thủ có thể bổ sung cho mình những lá bài hiếm chỉ bằng Gold.

- Đổi lá bài đã chọn sẽ tiêu hao số Gold tương ứng.

- Mỗi lá bài chỉ được đổi 1 lần.