Gói Bài Tổng Hợp

Gói Bài Tổng Hợp

Đối tượng tham gia: Tất cả đấu thủ của Vua Trò Chơi

- Gói Bài Tổng Hợp đấu thủ phải mở khóa đạt số lượng nhân vật nhất định mới có thể mua gói bài Tổng Hợp chỉ định. Mở khóa Gói Bài Tổng Hợp II cần mở khóa 2 nhân vật, Mở khóa Gói Bài Tổng Hợp III cần mở khóa 3 nhân vật.

- Mua 1 gói tốn 600 Gold, 10 gói tốn 6000Gold, 50 gói sẽ được giảm còn 28500 Gold. Khi không đủ Gold có thể dùng Gem để mua. Khi mua sẽ ưu tiên sử dụng Thẻ Tổng Hợp để tiêu hao.

- Mua 1 gói sẽ nhận được 3 lá bài ngẫu nhiên.

- Mua mỗi 50 gói liên tiếp chắc chắn sẽ nhận 1 lá bài UR.