Hướng Dẫn Tách Bài

Hướng Dẫn Tách Bài

Kuri sẽ hướng dẫn các đấu thủ tách bài:

 

Bước 1: Các đấu thủ vào bộ bài chọn lá bài muốn tách.

Bước 2: Nhấp vào nút tách phía dưới lá bài.

Bước 3: Chọn số lượng bài cần tách. 

Bước 4: Nhận phần thưởng khi đã tách bài.

Các đấu thủ lưu ý khi tách bài dưới ba lá sẽ không được tách nữa: