Nhân Vật Ishizu

Nhân Vật Ishizu

Ishizu Ishtar

Ishizu là một trong những người của gia tộc bảo vệ lăng mộ Pharaoh.

Cô sỡ hữu một bảo vật là Vòng Cổ Ngàn Năm, có khả năng nhìn thấu được tương lai.

 

Những lá bài đáng chú ý
Gói bài nhân vật: