Nhân Vật Mở Rộng

Nhân Vật Mở Rộng

Đối tượng tham gia: Tất cả đấu thủ của Vua Trò Chơi.

- Mua 1 gói tốn 50000 Gold hoặc tốn 1800 Gem.

- Mua 1 gói sẽ nhận được 3 lá bài trong gói.

- Khi nhận hết các lá bài trong Gói sẽ không thể mở gói được nữa.