VÒNG QUAY THÁNG 10

Từ 29-09-19

Điểm Danh Tháng 10

Điểm Danh Tháng 10

Kuri sẽ giới thiệu cho các đấu thủ phần quà điểm danh của tháng 10

Người chơi mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 phần quà điểm danh.

Ngày nào người chơi không nhận quà, thì ngày sau sẽ nhận bù điểm danh bằng cách tốn 1 số Gem nhất định.

Ngày 1

Gold

180

Ngày 2

Gold

190

Ngày 3

Thẻ Tổng Hợp

5

Ngày 4

Gold

210

Ngày 5

Gold

220

Ngày 6

Gold

230

Ngày 7

Gold

240

Ngày 8

Gold

250

Ngày 9

Gold

260

Ngày 10

Bình Phong Ấn

1

Ngày 11

Gold

280

Ngày 12

Gold

290

Ngày 13

Gold

300

Ngày 14

Thẻ Tổng Hợp

10

Ngày 15

Gold

320

Ngày 16

Gold

330

Ngày 17

Bình Phong Ấn

1

Ngày 18

Gold

350

Ngày 19

Gold

360

Ngày 20

Gold

370

Ngày 21

Gold

380

Ngày 22

Gold

390

Ngày 23

Gold

400

Ngày 24

Bình Phong Ấn

1

Ngày 25

Gold

420

Ngày 26

Gold

430

Ngày 27

Gold

440

Ngày 28

Thẻ Tổng Hợp

20

Ngày 29

Gold

460

Ngày 30

Gold

470

Ngày 31

Gold

480

 

Chú ý:

-        Ở 1 số mốc điểm danh, nếu đạt cấp VIP thì quà ngày đó sẽ nhận x2