THÔNG BÁO BẢO TRÌ: Fix lỗi gói bài thẻ th...

THÔNG BÁO BẢO TRÌ: Fix lỗi gói bài thẻ tháng

THÔNG BÁO BẢO TRÌ 

Thời gian: 14:00 - 14:20 ngày 14/8/2019

Nội dung bảo trì: Fix lỗi gói bài thẻ tháng bị mất. Sau khi bảo trì các lá bài thẻ tháng sẽ được gửi hoàn trả qua Thư đến các chủ nhân.
Các chủ nhân nào gặp lỗi này sau khi bảo trì quá 1 ngày không nhận được thư hoàn trả vui lòng báo Kuri lại để được hỗ trợ 
Lưu ý: Trong thời gian bảo sẽ không đăng nhập cũng như nạp thẻ được.
Kuri kính báo