THÔNG BÁO BẢO TRÌ FIX LỖI

THÔNG BÁO BẢO TRÌ FIX LỖI

Chủ nhân ơi, rồng trắng đang nổi loạn tại server.


Kuri cùng ban điều hành đang khắc phục fix lại lỗi
Trong thời gian này sẽ có chút sóng gió sẽ không vào được 

Thời gian:16:30 - 17:15 ngày 27/08/2019
Mong các chủ nhân ráng chờ đợi nhé

Kuri,