THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP CỤM

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP CỤM

THÔNG BÁO BẢO TRÌ GỘP CỤM
 
Để giúp các chủ nhân có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn và có thêm nhiều hảo hữu mới, cũng như tăng tính trải nghiệm, Kuri xin thông báo bảo trì để gộp cụm server
 
THỜI GIAN: 16/08/2019 từ 9:00 - 12:00

DANH SÁCH GỘM CỤM SERVER
+ Cụm: 1, 2
+ Cụm: 3 4
+ Cụm: 5 6 7 8
+ Cụm: 9 10 11 12
+ Cụm: 13 14 15 16

LƯU Ý: Trong thời gian gộp cụm sẽ không vô game và các trang nạp được, mong các chủ nhân chú ý sắp xếp thời gian hợp lý
Top