THÔNG BÁO BẢO TRÌ

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

BẢO TRÌ TOÀN BỘ HỆ THỐNG SERVER

Thương gửi các chủ nhân của Kuri, để đảm bảo các chủ nhân có trải nghiệm về game tốt nhất, tổ kỹ thuật có tiến hành bảo trì.
Lý do: Bảo trì toàn bộ hệ thống server

Thời gian: 01:00 - 04:00  ngày 15/08/2019

LƯU Ý :Trong thời gian bảo trì các chủ nhân sẽ không vào game được và không nhập code được và vào trang nạp được.
Nếu không vô được các chủ nhân nên ngủ sớm dậy sớm bớt cà khịa để giữ gìn sức khỏe.

Kuri kính báo