THÔNG BÁO HOÃN GỘP CỤM

THÔNG BÁO HOÃN GỘP CỤM

Các chủ nhân đành phải chờ 1 khoảng thời gian nữa mới có thể giao lưu kết thêm hảo hữu rồi.

 

Kuri xin thông báo,

Trì hoãn thời gian gộp cụm. Nếu có thông tin gì Kuri sẽ báo các chủ nhân liền.

Các chủ nhân theo dõi Page hoặc http://vtc.360game.vn/ của Kuri để cập nhật mới nhất nhé


Cám ơn các chủ nhân đã ủng hộ Kuri